Spring til indhold

En lilleskole

En lilleskole er en friskole, som arbejder under bestemmelserne i Friskoleloven. Det betyder, at en elev efter endt skolegang i en friskole skal have mindst samme kundskaber, som hvis eleven havde gået i folkeskole. I princippet giver dette den enkelte friskole en udstrakt grad af frihed og selvbestemmelse i forhold til, hvordan undervisningen tilrettelægges og organiseres, herunder hvordan den opdeles i fag og hvilke mål og delmål, der sættes i skoleforløbet.

Om skolen

Halsnæs Lilleskole er i ordets bedste forstand en lille skole med omkring 200 elever. Vi har et enkelt spor med maksimalt 22 børn i hver klasse. Vores skoletilbud omfatter undervisning og fritidsordning fra børnehaveklasse frem til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.  Vi holder til på en gammel gård med en skøn have i landsbyen Torup midt i Halsnæs kommune. 

På Halsnæs Lilleskole arbejder vi med at skabe et fremsynet og moderne skoleforløb ud fra pædagogiske mål om at sætte barnets dannelse og alsidige udvikling i centrum. Dialogen og nærværet er det helt centrale for os i mødet mellem børn, voksne og fagområder, ligesom vi er af den faste overbevisning, at fællesskabet er krumtappen i skolens kultur og organisering.

Vi arbejder med læringsfællesskaber, hvor man som barn og ung får mulighed for at bevare og udvikle sin kreativitet, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere og lære endnu mere. Vi organiserer ofte undervisningen i projekter, fordi vi tror på, at man på den måde bedst lærer at udfolde sig som menneske og sætte sine styrker i spil.

At kende sig selv, kommunikere og sætte ord på sit indre liv oplever vi som vigtige faglige og sociale kompetencer i et hastigt udviklende og foranderligt samfund. Nøglekompetencer for at begå sig i det 21. århundrede. 

Det ved vi, og det arbejder vi med på Halsnæs Lilleskole.

SKOLENS HISTORIE

Halsnæs Lilleskole blev startet i 2001 af en gruppe forældre, der drømte om, at der på Halsnæs eksisterede en fri skole med højt til loftet og et trygt børnemiljø. Forældrene kom bl.a. fra den økologiske landsby Dyssekilde, og det var derfor meget naturligt at benytte økolandsbyens fælleshus Dyssekildegård som base for skolen.

Første år var der 12 elever, og undervisningen fandt sted i den gamle pejsestue med ild i kaminen og sækkestole til de små nye lilleskoleelever.

Siden da er skolen vokset støt og i lange perioder ganske roligt. En række “børnesygdomme” med bl.a. at holde et stabilt elevtal og en bæredygtig økonomi blev for alvor kureret, da skolen ansatte den tidligere kaospilot, Jasmin Heide som skoleleder. Med Jasmin ved roret og en stærk forældrebestyrelse som backup blev både administrationen og driften af skolen professionaliseret og den pædagogiske profil blev tydeligere. Da skolen i 2011 fyldte 10 år var der 80 elever fra 0.-7. klasse og den økologiske landsby havde solgt Dyssekildegård til skolen. 

I dag i er Lilleskolens profil defineret med tre stærke, bærende værdier: udeliv, projektorienteret undervisning og social læring, og vi tilbyder nu et fuldt skoleforløb fra 0.-9. klasse og har ca. 180 elever. 

Skolens mangeårige musiklærer Dorte Abrahamsen havde frem til skolens 10 års fødselsdag skrevet et vers om skolens udvikling hvert år.
Den giver et fint billede af de faser, som skolens udvikling er gået igennem frem til 2011.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk