Spring til indhold

FORÆLDRE PÅ LILLESKOLEN

Halsnæs Lilleskole bygger på et stort og vedholdende forældreengagement og er meget afhængig af den store indsats, som forældrene bidrager med. Forældrenes arbejde er også med til at styrke fælleskabet blandt skolens forældre, børn og medarbejdere. Forældreopgaver udnytter forældrenes kompetencer og engagement til at styrke og forbedre skolens fysiske rammer og pædagogiske projekter.  Der er en række opgaver, som forældrene på skolen er forpligtet til at varetage. Mange af opgaverne er nogle, som man på andre skoler har pedeller og rengøringsfolk til, men det at forældrene løser de opgaver på Halsnæs Lilleskole, har stor økonomisk og social værdi for fællesskabet omkring skolen.

Som forældre skal man:

–      Lægge 2 arbejdsdage pr. skoleår pr. forælder*
–      Være forældrehjælp i sfo´en/klubben en eftermiddag (12-16) pr. forældrepar.
–      Gøre rent på skolen i en af årets ferier

 *Der ligger fast 4 arbejdsdage om året, desuden kan man lægge sin arbejdsdag ved at deltage i en pædagogisk dag eller være deltagende i et af skolens råd og udvalg (klasseudvalg, forældre på tværs eller bestyrelsen) se nedenfor.

KLASSEUDVALG

Klasseudvalgets vigtigste opgave er at skabe nogle rammer omkring det sociale liv i klassen, hvor vi som forældre i fællesskab kan varetage vores børns trivsel på skolen. Hver klasse har et klasseudvalg, som består af mindst to forældrerepræsentanter

FORÆLDRE PÅ TVÆRS

Forældre på tværs er en sammenslutning af forældre fra alle skolens klasser, der arbejder med arrangementer og tiltag, der styrker fællesskabet og trivslen på skolen på tværs af klassetrin.

BESTYRELSEN

Som forældre er det muligt at blive valgt ind i skolens bestyrelse. Bestyrelsen på en friskole har ansvaret for den helt overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolens økonomi. Skolens ledelse har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene. I praksis arbejder bestyrelse, ledelse og skolens medarbejdere tæt sammen om at udvikle og vedligeholde skolens værdigrundlag, omgangstone, traditioner m.v.  

Valg til bestyrelsen sker på den årlige på generalforsamling.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk