Spring til indhold

Hvad er en lilleskole?

En lilleskole er en friskole, som arbejder under bestemmelserne i Friskoleloven. Det betyder, at en elev efter endt skolegang i en friskole skal have mindst samme kundskaber, som hvis eleven havde gået i folkeskole. I princippet giver dette den enkelte friskole en udstrakt grad af frihed og selvbestemmelse i forhold til, hvordan undervisningen tilrettelægges og organiseres, herunder hvordan den opdeles i fag og hvilke mål og delmål, der sættes i skoleforløbet.

Om skolen

Halsnæs Lilleskole er i ordets bedste forstand en lille skole med omkring 200 elever. Vi har et enkelt spor med maksimalt 22 børn i hver klasse. Vores skoletilbud omfatter undervisning og fritidsordning fra børnehaveklasse frem til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.  Vi holder til på en gammel gård med en skøn have i landsbyen Torup midt i Halsnæs kommune. 

På Halsnæs Lilleskole arbejder vi med at skabe et fremsynet og moderne skoleforløb ud fra pædagogiske mål om at sætte barnets dannelse og alsidige udvikling i centrum. Dialogen og nærværet er det helt centrale for os i mødet mellem børn, voksne og fagområder, ligesom vi er af den faste overbevisning, at fællesskabet er krumtappen i skolens kultur og organisering.

Vi arbejder med læringsfællesskaber, hvor man som barn og ung får mulighed for at bevare og udvikle sin kreativitet, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere og lære endnu mere. Vi organiserer ofte undervisningen i projekter, fordi vi tror på, at man på den måde bedst lærer at udfolde sig som menneske og sætte sine styrker i spil.

At kende sig selv, kommunikere og sætte ord på sit indre liv oplever vi som vigtige faglige og sociale kompetencer i et hastigt udviklende og foranderligt samfund. Nøglekompetencer for at begå sig i det 21. århundrede. 

Det ved vi, og det arbejder vi med på Halsnæs Lilleskole.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk