Spring til indhold

Halsnæs Lilleskole søger pædagogmedhjælper til 20 timers stilling i vores fritidsdel


Halsnæs Lilleskole er en fri grundskole beliggende i den lille hyggelige landsby Torup i Halsnæs kommune. Vi har 175 elever fordelt på 0.- 9. klassetrin.

Fritidsdelen består af SFO for 0. – 3. klasse med ca. 60 elever og klub for 4.- 6. klasse med ca. 40 elever.

Som SFO og klub er vi optaget af at skabe en tryg ramme for børnenes udfoldelser efter
skoletid. Det gør vi ud fra vores grundlæggende værdier: Den frie leg, nærvær, omsorg og aktiviteter. Vi arbejder ud fra et årshjul, som har rod i skolens tre bærende værdier: Udeskole, social læring/relationsarbejde og projektbaseret læring.

Som udgangspunkt er vi en ude SFO. Det betyder, at vi hver dag bestræber os på at
være ude. Derfor er de fleste aktiviteter tilrettelagt, så de kan foregå udenfor. Vi har også et inderum, hvor børnene kan trække ind, hvis de har behov for det.

Vi ønsker os en pædagogmedhjælper der:

 • elsker at være udenfor i al slags vejr
 • kan være en nærværende voksen, der er trænet i at lave konfliktløsning og
  relationsarbejde med børn
 • har erfaring med at arbejde med børn/unge og forældre
 • kan skabe en ramme for børnenes kreative udfoldelser med naturmaterialer. Du skal kunne skabe meget ud af lidt
 • er fortrolig med at arrangere udeaktiviteter og være medskaber i børnenes fantasi
  og lege
 • kan bidrage med noget musisk – om muligt
 • er stærk i både mundtlig og skriftlig dansk

Vi glæder os til at høre fra dig. Du er velkommen til at komme på besøg, inden du søgerstillingen. Du kan kontakte os på 47988883.
Ansøgningsfrist 6.11.23. Du skal sende din ansøgning til post@halsnaesskolen.dk


Vi holder samtaler mandag d. 20.11.23

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk