Spring til indhold

Digitale devices- politik for Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskoles politik fokuserer på at børn og voksne skal være nærværende og tilstede. Digitale devices skal derfor som udgangspunkt være opbevaret/slukket, når der er skole og SFO/klub.

Retningslinjer for børnenes brug af mobiltelefoner/digitale devices på skolen

Mobiltelefon i skole (inkl. ture), SFO, klub og frikvarterer:

  • Mobiltelefon må medbringes på alle klassetrin. Det sker altid på eget ansvar. Hvis den går i stykker eller bortkommer, er det familiens forsikring, der skal dække reparation/ nyt indkøb.
  • Mobil skal forblive slukket i undervisningstid, frikvarterer og SFO-tid.
  • Mobiler placeres i de enkelte klassers kasser/skabe til aflåsning ved første time og udleveres, når eleven skal hjem.
  • Elever, der skal i  SFO eller klub, får deres mobil udleveret ved skoledagens afslutning, og den forbliver slukket i lommen eller tasken. Ved behov kan den låses ind i skab i SFO’en.
  • Børn i klubben må gerne bruge deres telefon til at ringe fra, men kun i klublokalet. Telefonen må også bruges til at høre musik efter aftale med klubbens personale.
  • Hvis der er spilledag i klub og SFO, må telefonen gerne bruges til spil.

Mobilen i undervisningen:

  • I undervisningsøjemed kan mobiler tages frem og anvendes, hvis læreren finder det relevant.
  • Ved undervisningsforløb, hvor man på forhånd ved, at mobil mv. vil være et godt arbejdsredskab, vil læreren altid bestræbe sig på at oplyse om dette på forhånd.

Kontakt til skole/SFO/elev/hjem i løbet af skoledagen:

  • Hvis en elev har brug for at ringe i løbet af skoletiden eller SFO -tiden, kan man få lov at ringe fra skolens telefon eller få lov at ringe fra sin egen mobil, efter aftale.
  • Skole og SFO har ansvar for eleven i skole og SFO -tiden og vil kontakte hjemmet, hvis det er nødvendigt..

Forældre kan i skole- og SFO-tiden henvende sig via skolens eller SFO’ens telefon. Der kan ikke sendes sms’er med praktiske beskeder til SFO.

Når reglerne ikke overholdes:

Hvis eleven bryder reglerne, bliver mobiltelefonen inddraget og udleveret, når eleven skal hjem, eller den kan hentes på kontoret af eleven (evt. sammen med en forælder), hvis det er sket flere gange.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk