Spring til indhold

Lejrture på Halsnæs Lilleskole

Formålet med at afholde lejrture/ – og skole på Halsnæs Lilleskole er udover det  åbenlyse sociale formål at give skolens børn og unge mulighed for at møde andre mennesker og kulturer. Vi tror på kulturmøder, der handler om at bringe mennesker sammen fra forskellige lande/kulturer/regioner om et fælles tredje. Vi ønsker, at vores elever opnår omverdensforståelse; forstået som viden om og forståelse af verden – lokalt og globalt. Vi ser dette som er en vigtig del af den sociale læring, der arbejdes med på skolen. Det handler om viden og forståelse for globale problemstillinger i forhold til bæredygtighed, klima og ressourcer; men også om evnen til at kunne analysere en kontekst socialt, kulturelt og økonomisk.

Lejrture bygger ligesom resten af skolens liv på værdierne: SOCIAL LÆRING OG PROJEKTBASERET LÆRING og UDELIV.

Succeskriterier for lejrture/ – og skole: (beskriver tillige en progression)

1. Eleverne er medskabere af lejrskolens indhold og aktiviteter.

2. Eleverne samarbejder med nogen uden for skolen, så de kommer til at få viden om kulturelle fænomener, skikke og vaner – både lokalt og globalt.

3. Eleverne iværksætter mindre projekter og aktiviteter med andre elever fra det sted, de besøger. Projekter og aktiviteter, der skaber værdi for andre end eleverne selv.

4. Eleverne formidler og kommunikerer omkring lejrskolens indhold og aktiviteter til andre.

Over tid, arbejder eleverne med at kunne variere deres kommunikation efter målgruppe og indhold.

5. Eleverne arbejder med at reflektere over – og analysere, hvordan forhold og beslutninger i et samfund/ i en kultur har betydning for individer, grupper af mennesker og folkeslag.

Lille team: Børnehaveklasse – 3. klasse


Børnehaveklasse – 3. kl.: overnatning, som forældrene (klasseudvalget) + læreren står for enten på skolen eller et andet sted i nærområdet.
Budget:  Forældrebetaling – kostpenge** (75 kr. pr. barn – trækkes af skolepengene samme måned overnatningen afholdes) 

Mellem team: 4. klasse – 6. klasse

 4. klasse: 2 overnatninger med 2 lærere /- eller 1 lærer og en pædagog.

Skolebytte med f.eks. Østerbro Lilleskole, Andelsbyen, Vesterhavet eller lig,n.

Budgetramme: 7000 kr (som skolen dækker)  +  Forældrebetaling: kostpenge** (75 kr. pr.dag = 225 kr. pr. barn – trækkes af skolepengene samme måned lejrskolen afholdes) 

5. Klasse: 1 overnatning i shelter/ på Roskilde Lilleskole/Møn. OBS I skolåret 21/22 tager 5. klasse på 2 overnatninger, da deres lejrtur sidste år blev aflyst pga Corona.

6. klasse:  3 overnatninger evt. til Bornholm (ØsterLars friskole eller anden friskole/ Christiansø),  Helsingør, København, Middelaldercentret eller lign. 

Budgetramme: 8.000 kr. (som skolen dækker) + Forældrebetaling: kostpenge** (75 kr. pr.dag = 300 kr. pr. barn – trækkes af skolepengene samme måned lejrskolen afholdes) 

Store team: 7. klasse – 9. klasse

Familiegruppe vandretur (alle elever): 1 overnatning
Budget:  Forældrebetaling: kostpenge** (75 kr. pr. barn – trækkes af skolepengene samme måned overnatningen afholdes)

Lilleskolernes musik og teaterfestival: 2 overnatninger

Elever fra fordybelsesfagene Musik og Film/Medie tager med på Lilleskolernes Musik og teaterfestival i juni. Her mødes musik og teater elever fra alle lilleskoler i hele Danmark og spille for hinanden. 

Budget: 6.000 kr. (som skolen dækker) + forældrebetaling: kostpenge** (75 kr. pr. barn –  225 trækkes af skolepengene samme måned festivalen afholdes) 

8. klasse : 5 dage til Færøerne  – 4 overnatninger 

Udvekslingsprojekt med en 8. klasse på Færøerne.

Formål:

  • at de unge får mulighed for at udvikle værdiskabende projekter sammen med elever/unge fra en anden skole/andet land/anden kultur
  • at der i det fælles værdiskabende projekt indgår en formidlingsdel, så andre kan opleve proces og resultat.
  • at eleverne får mulighed for at analysere og reflektere over hvordan forhold og beslutninger i et samfund/en kultur har betydning for individer, grupper og folkeslag
  • at eleverne udfordrer etablerede antagelser ud fra en omfattende viden om forskellige kulturer og kulturformer

 OBS: Forældre kan deltage, hvis de har særlige kompetencer som kan inddrages i projektet.

Budget: 10.000 kr .(som skolen dækker) + indsamlede midler* +  Forældrebetaling: kostpenge** (75 kr. pr. barn –  375  trækkes af skolepengene samme måned festivalen afholdes) 

*Indsamlede midler: Forældrene og eleverne skal samle penge ind til denne tur i 8. klasse, ligesom der kan blive tale om at søge fondsmidler. Der skal skrabes ca. 2500 kr. ind pr. elev. Dette sker bl.a. ved at 7. klasses eleverne (og deres forældre) hvert år står for baren til sommerfesten/translokationsfesten og 8. klasse står for julecafeen til julemarkedet.  Desuden er det op til forældre og elever at organisere bl.a. pantindsamling, loppemarkeder,  auktioner, boder, arbejdsgrupper, crowdfunding mm

** KOSTPENGE – Retningslinjer 

Som udgangspunkt skal alle elever med på lejrskole og alle elever skal derfor betale kostpenge. Hvis en elev, at en eller anden årsag ikke kan komme med på lejrtur, skal eleven som udgangspunkt ikke betale kostpenge. Dette skal dog aftales med skolen i god tid.
Ved flere overnatninger end en enkelt skal skolen vide det mindst en måned i forvejen 

Ved en overnatning skal skolen vide det en uge inden. 

I fald denne frist ikke overholdes skal man altså regne med at betale kostpenge, da der oftest er betalt for/købt ind til mad inden afrejse, som vi ikke kan få refunderet.

Se også vores regler og retningslinjer for lejreture på Halsnæs Lilleskole her.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk