Spring til indhold

Kontaktpolitik i mellem hjem og skole

“Det er vigtigt for Halsnæs Lilleskole, at lærere og forældre har en god kommunikation omkring det enkelte barn”.

MELD FRAVÆR FOR DIT BARN

Kommer dit barn ikke i skole pga sygdom, ferie eller andet, skal du skrive det i dit barns kontaktbog på forældreintra.

Husk at sætte flueben ved klasselærer og skolesekretær Tina Pedersen, da begge skal adviseres om dit barns fravær.

HAR DU BRUG FOR AT KOMME I KONTAKT MED DIT BARNS LÆRER, KAN DU BRUGE: 

1. Forældreintra:
Du kan skrive beskeder direkte til lærerne via forældreintra.

Husk at intra-beskeder fungerer godt til overlevering af beskeder, men er uhensigtsmæssige til længere dialoger. Har du brug for en længere snak, kan du bede læreren om at kontakte dig. 

Lærerne tjekker deres intra på de dage, de er på arbejde på skolen, husk at læreren også har fri – så skriver du, kan du ikke forvente svar før tidligst næste arbejdsdag og senest 2.-3. arbejdsdage efter.

2. Kontoret. Ring eller skriv til skolens kontor i åbningstiden på tlf: 47 98 88 83 eller mail: post@halsnaesskolen.dk . Læreren vil få beskeden overleveret samme dag eller når vedkommende næste gang er på skolen.

SKAL DU I KONTAKT MED SFO´EN HAR DU FØLGENDE MULIGHEDER: 

1.SFO- telefonen
SFO personalet svarer på SFO-mobilen (40 48 30 63) imellem kl. 12 og 16 alle hverdage. 

2. intra
Du kan skrive til Jane på forældreintra.

3.kontoret
Ring eller skriv til skolens kontor i åbningstiden på tlf: 47 98 88 83 eller mail: post@halsnaesskolen.dk . SFOen vil få beskeden overleveret samme dag, eller næste gang der er åbent i SFOen på skolen.

LØBENDE INFORMATION FRA SKOLE TIL HJEM

1. ugebrevet
Hver uge sender lærerne ugebrev ud via Intra med informationer om den kommende uges aktiviteter og undervisning. Ind imellem også en historie eller beskrivelse fra ugen, der er gået. 

Det er vigtigt at I læser ugebrevet, gerne sammen med jeres børn, så I er forberedt på hvilke planer der er for ugen der kommer. 

2. Nyhedsbrevet
Skolens ledelse og administration sender nyhedsbrev ud ca. en gang om måneden. Her kan der også være information fra SFOen, klubben og bestyrelsen.

KOMMUNIKATION TIL FORÆLDREMØDE
Klasseudvalget skal sammen med klasselæreren lave dagsordenen til forældremøderne. Et fysisk møde er kun nødvendigt, hvis klasselæreren ønsker det, ellers så er proceduren  således at læreren sender sine inputs til klasseudvalget, som derefter udformer 

dagsordenen, som sendes til godkendelse hos læreren. Forældrene kan komme med input til klasseudvalget.

KOMMUNIKATIONSGANG
Har du brug for at diskutere/snakke/løse problemer i forhold til dit barns skolegang eller trivsel så er kommunikationsgangen således:
1) Tal i første omgang med de implicerede i den givne hændelse/sag (andre forældre eller lærere)
2) I fald det ikke løses dér, så henvend dig til skolens ledelse og IKKE til bestyrelsen.


Yderligere informationer om skole-hjem samarbejde finder du på skolens hjemmeside. Skolens Ledelse

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk