Spring til indhold

It-strategi for Halsnæs Lilleskole

IT-baseret undervisningsmateriale bliver en større og større del af undervisningen på Halsnæs Lilleskole. I den forbindelse abonnerer skolen på en lang række digitale læringsplatforme, så vi sikrer at elever og lærere har adgang til den nyeste viden inden for fagene. For at kunne få det bedst mulige udbytte af dette, er det vigtigt at eleverne har adgang til devices, som de kan bruge både i skolen og hjemme.

Fra skoleåret 2020/2021 skal eleverne fra 6-9. klasse medbringe deres egen bærbare computer. Det er vigtigt, at computerne ikke vejer for meget, kan holde strøm og har en rimelig hastighed. Desuden opfordrer vi til at eleverne har et headset med som passer til deres computer. 

I fald at man ikke har mulighed for at medbringe eget device, vil det være muligt at låne en computer på skolen, til brug i undervisningen. Den kan dog ikke tages med hjem. Der skal laves en aftale med ledelsen om dette.

Skolen sørger for, at der er skabe i klasselokalerne, hvor elevernes computere kan blive låst inde. I tilfælde af at enheder går i stykker, er det familiens forsikring, der skal dække. Der vil blive mulighed for opladning, men det forventes, at den bærbare enhed er fuldt opladet og opdateret hjemmefra. 

Skolen vil stadig have klassesæt og iPads til brug for de øvrige elever i bh.kl til 5.kl. på samme vilkår som i dag.

På skolen er der 2  klassesæt til deling for indskolingen og mellemtrinnet. 1 klassesæt Ipads og 2 klassesæt chromebooks.

Halsnæs Lilleskole betjener sig, som nævnt af en række IT-baserede undervisningsmaterialer, som eleverne kan bruge hjemme også (eleverne skal bruge unilogin for at komme på) 

Undervisning

 • Clio: dansk, tysk, engelsk, historie, geografi, fysik/kemi
 • Matematikfessor
 • Gyldendal dansk (indskolingen) 
 • Frilæsning.dk
 • danskedyr.dk
 • Fandango 5 kl.
 • Gyldendal samfundsfag (8.- 9. kl.)

Ordbog

 • Ordbogen.com

Støtte

 • Intowords

Medieproduktion Platform

 • SkoleTube

Kommunikation

 • Skoleintra
 • Google – alle elever får en halsnaesskole- mail (gmail) når de starter på skolen. 

Skriftligt arbejde/skriveprogram

 • Google docs (eleverne får ved skolestart udleveret en Halsnæs Lilleskolemail som de kan bruge til oprettelse af dokumenter i google docs).
 • Office-pakken (vi har licenser til udskolingseleverne og elevcomputerne på skolen)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte skolens ledelse.

Med venlig hilsen

Skolens Ledelse

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk