Spring til indhold

SFO


Halsnæs Lilleskole har også en SFO; en Super Fed Ordning, som vi selv plejer vi at kalde den. SFOen åbner hver dag, når undervisningstiden slutter, og vi lukker kl. 16.30 (fredag dog kl 16). Skolen er desuden åben om morgenen fra kl. 7.30 til undervisningsstart kl. 8.15.

Der serveres hver dag et ambitiøst og økologisk eftermiddagsmåltid tilberedt af vores køkkenchef, Johannes, i samarbejde med børn fra skolen.

SFOen holder til i skolens klasselokaler og opholder sig meget gerne udenfor i vores fantastiske have, ved bålet, på multibanen eller i gården.

Vi prioriterer den frie leg meget højt, da vi oplever, at børn i hverdagen skal honorere mange krav. Vi vægter en levende og kreativ børnekultur, og vi tilbyder hver dag fastlagte aktiviteter, som børnene kan deltage i. 

De voksenstyrede aktiviteter i SFOen bygger ligesom skolens undervisning på et værdimæssigt fundament bestående af: udeliv, projektarbejde og social træning, hvorfor SFOen opleves som en naturlig fortsættelse af det, der sker i skoletiden.

SFOen er for alle elever på skolen.

SFOen holder lukket i skoleferierne, vi har dog sommer-SFO den sidste uge før skolestart fra kl. 8 til kl. 16.

Klubben


Klubben på Halsnæs Lilleskole er et eftermiddagstilbud til børnene i 4.- 6. klasse.

Klubben holder til i den bygning, som vi kalder Hønsehuset, og der er tilknyttet to voksne.

På vores børnemøder planlægges og udvikles mange ting i samarbejde med børnene, så de får ejerskab, og det bliver deres sted, hvor vi som voksne hjælper med at holde rammerne. Vi tager på ture ud af huset, holder aftenåbent med workshops, hvor forældrene underviser i snit en gang om måneden, og vi holder klubfest.

Klubbørn har altid lov til også at deltage i SFOens værksteder og aktiviteter.

Klubben har åben mandag – torsdag til kl. 16:30 (fra efterår 2022) og fredag til kl. 16:00.

Der er lukket i skoleferier og på helligdage. 
Klubbørn er dog velkomne til at deltage i sommer-SFOen den sidste uge i sommerferien inden skolestart.

Vores værdier

I SFO og klub planlægger vi aktiviteter ud fra et årshjul. Årshjulet fungerer som et arbejdsredskab for personalet og der udvikles løbende på det, så det kan fungere som et levende og dynamisk dokument/redskab.

Overskrifterne for de fire perioder i årshjulet er:
August-oktober:
Udeliv, dyr og natur
Oktober-december:
Velgørenhed
Januar-april:
Bæredygtighed
April-juni:
Musik, krop og bevægelse

Nærvær/omsorg/

tryghed

Det pædagogiske personale arbejder hver dag på at skabe trygge rammer for børnene. De voksne giver sig tid, sætter tempoet ned, er rolige for på den måde at danne det bedste udgangspunkt for nærvær. De voksne drager omsorg for det
enkelte barn ved at lytte, give kram og guide. Børnene skal mærke, at de voksne er der for dem. At de kender dem og vil dem.

Projekter/værksteder/

aktiviteter

Børnene tilbydes projekter med forskellige overskrifter ud fra et overordnet årshjul (se ovenstående). Dette for at præsentere børnene for forskellige input, som de ikke selv ellers ville have mulighed for at stifte bekendtskab med.
Vi laver værksteder med forskellige materialer, udfoldelsesmuligheder og i samvær med voksne, der giver børnene mulighed for at tilegne sig forskellige kompetencer og lader dem udfordre sig selv i mangeartede kreative øvelser og aktiviteter.

Relationer og individuelle behov

Det pædagogiske personale er understøttende og guidende ift. at hjælpe børnene med at skabe og vedligeholde relationer. Det er vigtigt for børn at føle at de er en del af noget i fællesskab med andre børn. Der tages hensyn til
børnenes individuelle behov, og der bruges især tid på at hjælpe børnene igennem konflikter. Konflikterne løses ikke for børnene – men sammen med børnene.

Den frie leg

Den største læring om livet, de sociale kompetencer, konflikter, barnet selv og fællesskabet kommer af den frie leg. Den frie leg er vigtig. For skabelsen af identitet. For træning i kommunikation. For opøvelsen af de kreative evner. For at styrke børnene i at kunne indgå i uformelle fællesskaber, der ikke rammesættes og ydrestyres af voksne. Den frie leg handler om at blive til som menneske. At opdage sig selv og hinanden. Her kan nysgerrigheden, eksperimentet, fantasien, skabertrangen og det at gøre sig sine egne erfaringer være med til at frigøre børnene som mennesker. De skaber mening af og med sig selv og med livet. Hos os på Halsnæs Lilleskole skaber børnene i samarbejde med de voksne grundlaget og de byggesten, der skal gøre dem i stand til på et senere tidspunkt i livet at blive livsduelige mennesker. Det pædagogiske personale arbejder understøttende i børnenes frie leg og hjælper gerne med de gode kreative ideer, der opstår ud af fantasien, når rammen gives fri.


Modsat skolen, hvor rammen er mere fastlagt i form af skemaer osv. Der er en opmærksomhed på de enkelte børn og deres forskelligheder. Børn er forskellige og ligesom i skolen lærer de i forskelligt tempo, således også hvordan man indgår i den frie leg. Her guider vi dem og har blik for at børn er forskellige og har forskellige tilgange og har brug for forskellige former for guidning. Det samme gælder også ift. deres deltagelse i fællesskabet, der opstår gennem den frie leg. Her har nogle børn ingen forbehold og kaster sig ud i alle udfordringer, andre har brug for tid og ro og er mere selektive i deres deltagelse i fællesskabet og øvrige aktiviteter. Det har vi øje for og fokus på.

Anerkendende glade voksne med en høj faglighed

Det pædagogiske personale er der for børnenes skyld. Vi taler til hinanden i en god og respektfuld tone og humor er en stor del af hverdagen. De voksne fungerer som en slags ambassadører for børnene og udgangspunktet er at vi er ligeværdige mennesker – alle kan noget og alle skal mærke at de betyder noget. Dette gælder både børnene imellem, børnene og deres forældre eller hvis barnet har særlige udfordringer. Vi sætter som personale en stor ære i at kende de enkelte børn og deres ønsker og behov, og vi tager afsæt i at hjælpe dem bedst muligt ud fra disse.

Dialog, samarbejde og kommunikation

For at sikre et godt samarbejde med forældrene i forhold til at skabe den bedst mulige
ramme for børnene i fritidsdelen er det altafgørende med en løbende dialog baseret på
gensidig respekt og tillid. Vi vil gennem løbende kommunikation/ugebreve fortælle jer om stort og småt fra
hverdagen i fritidsdelen. Er I nysgerrige på at vide mere, så er I altid velkommen til at komme forbi og tale med os. Det kan være de små samtaler ved afhentning, hvis tiden tillader det, eller I kan kontakte os på intra.

Sammen med jer vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe en fritidsdel, som børnene har lyst til at være i, fordi de her udvikler sig som mennesker ved mødet med et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der skaber en hverdag baseret på nærvær, tillid og tryghed, aktiviteter, børnenes frie udfoldelse og brug af fantasi og skabertrang. Det skal alt sammen bæres igennem af en god og tæt dialog med forældrene, der tager afsæt i et ønske om at skabe de bedste rammer for børnene med respekt for vores forskellige roller i samarbejdet.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk