Spring til indhold

Forældrenes tilsyn

Halsnæs Lilleskole er en fri grundskole. Som forælder, der har valgt en fri grundskole til dit barn, har du et medansvar for dit barns skolegang og undervisning. Forældrene på en fri grundskole udgør skolens forældrekreds. Forældrekredsen er forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning.

Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag og er som sådan ikke en kontrol, men netop et tilsyn dvs. mulighed for indsigt i lilleskolens drift og dagligdag.

Forældrenes tilsyn kan ikke overtages af den forældrevalgte tilsynsførende, dog skal forældrene ikke føre tilsynet som enkelt individ, men som samlet forældrekreds.

Som bestyrelse på Halsnæs Lilleskole ønsker vi hermed at gøre dig opmærksom på, hvordan du – sammen med de andre forældre – kan føre dette tilsyn.

Det kan du gøre ved:

– løbende at holde dig orienteret om, hvad der foregår på skolen via Nyhedsbrevet og andre udsendelser fra skolen.

– at besøge hjemmesiden. Her kan du bl.a. læse læreplaner og undervisningsplaner, samt plan for evaluering af skolens samlede undervisning.

– at følge tæt med i dit eget barns skolegang – og i klassens undervisning, trivsel ved at deltage i undervisningen, skole-/hjemsamtaler og forældremøder.

– at følge skolens samlede virksomhed i forbindelse med arrangementer på skolen

– møde op på årsmødet

– sørge for at deltage, som forventet, i arbejdsdage og være fredags-/tirsdags forældre.

– at forældrene altid kan søge yderligere information på skolen – hvis de har spørgsmål.

Skulle der opstå tvivl om kvaliteten af skolens undervisning bør du kontakte skolen i denne prioriterede rækkefølge:

den pågældende lærer

skolens leder

skolens bestyrelse

skolens forældrevalgte tilsynsførende

kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der varetager Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med de frie skoler

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk