Spring til indhold

Feriepolitik

Elever på Halsnæs Lilleskole bør i videst mulig udstrækning holde fri/ ferie på skoleårets fridage og i skoleårets ferier. Skulle det imod forventning ikke være muligt bedes forældrene undgå at tage deres børn ud i skolens store fælles projektuger. 

Skolens store fælles projekter er en del af skolens særlige undervisning og tilbud og en læring/ erfaring vi ikke er i stand til at samle op på fra skolens side, hvis en elev har været bortrejst.

Forældrene overtager selv undervisningspligten i den tid barnet holder ferie (på skoledage) og er selv ansvarlig for i god tid inden ferien at kontakte skolen for fritagelse og elevens lærere for at høre hvad eleven kan lave af lektier under ferien (gerne 2 uger inden ferien).

Forældrene bør have for øje, at det ofte er en ekstra individuel forberedelse for den enkelte lærer og at det har en betydning for klassens eller gruppens samlede faglige progression, når en elev mangler.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk