Spring til indhold

At stå mål med

Overordnet set er frie skoler underlagt et såkaldt ”stå mål med krav”, som er beskrevet i friskoleloven på følgende måde: Stå-mål- med-kravet betyder ”Overordnet […], at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.” (uvm.dk 13.3.17) 

Halsnæs Lilleskole har valgt at følge folkeskolens Fælles Mål for skolens undervisning.

Fælles Mål er nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Lærerne skal således gennemføre en undervisning, som lever op til Fælles Mål for faget (også omtalt som fagenes fagformål og slutmål). 

Skolen er ikke forpligtet til at følge færdigheds- og vidensmål. Vi benytter os af vores metodefrihed i fht. vejen til målene. Vi arbejder med andre fag og et andet fagskema, men stadig med Fælles Måls progression på kompetencemålniveau. 

Skolen har formuleret egne målsætninger, da de kompetencer, eleverne kommer ud med fra Halsnæs Lilleskole, ikke alle kan måles eller karakterbedømmes ud fra Fælles Mål. 

Halsnæs Lilleskoles målsætninger

Halsnæs Lilleskoles pædagogik og didaktik bygger på en bestemt forståelse af, hvad mennesker har brug for at lære, og vi tilstræber en lang række læringsstile for at tilgodese eleverne og deres indlæring bedst muligt.
Vores overordnede og højeste mål er at kunne sige farvel til en flok unge mennesker med nysgerrighed på livet og med lysten og kompetencerne til at lære, skabe og gøre en forskel i verden.

Vi tror på, at børn i meningsfulde læringsfællesskaber bevarer og udvikler deres kreativitet, nysgerrighed, lyst til at eksperimentere og lære endnu mere.

Vi tror på, at arbejde i projektform med virkelighedens udfordringer og problemstillinger indenfor – og ofte ude af klasseværelserne, samt at kende sig selv, kommunikere og sætte ord på sit indre liv er vigtige faglige og sociale kompetencer i et komplekst og hastigt udviklende globalt samfund.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk