Spring til indhold

10 gode grunde til udeskole

0 gode og underbyggede grunde til at arbejde med udeskoledidaktik: (kilder EMU Læringsportal om Forskning i Udeskole)

1: Bedre faglighed   
Alle fag kan flyttes ud i naturen. Arbejdet med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge styrker børns/ungesfaglige tilegnelse. Sammenhængenmellem oplevelse og handling iuderummet – og teoretisk forståelse i klasseværelset – fører, ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens, til hel, faglig læring.

2: Bedre læring   
Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære. Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse “Utepådagis” viser, at begge egenskaber er bedre udviklede hos børn, der undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er børnsundren og nysgerrighed ofte drivkraften for læring.

3: Bedredifferentiering
Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænsetopgave. Børnene/de unge kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen.

4: Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
Børn og unge, der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer. For øjeblikket oplever industri- og forskningsverdenen et hul i elevernes naturfaglige viden, hvilket skaber problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for naturvidenskab og teknik. Skolearbejdet i naturen øger også ansvarlighed over for natur og miljø.

5: Bedre sundhed 
En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen. Udeundervisning kan være med til at give børn/unge gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop resten af livet.

6: Bedre motorik  

I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle børnenes/de unges motoriske færdigheder og mod.

7: Læring ad flere kanaler
I naturen har børnene/de ungemulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv. De lærer gennem flere kanaler, “med hånd og ånd” som Grundtvig formulerede det, med “de mange intelligenser”, som Howard Gardnersenere udtrykte det – eller ved at arbejde med “det hele menneske”, som det er formuleret i det norske læreplanværk.

8: Bedre social forståelse
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evnerend i den traditionelle undervisning. Det giver børnene/ de unge større forståelse og respekt for hinandens evner – og er et fint redskab, hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og f.eks. mobning.

9: Bedre forankring i lokalområdet
Udeundervisning bygger på børnenes/de ungesudforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer man sig selv i sit eget område ved at lære steder og mennesker at kende.

10: Flere direkte oplevelser
I en tid, hvor skærmoplevelser kan dominere børns/de ungesliv, er det vigtigt at fastholdeden virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden – og alt det, man kan gøre i den.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk