2.jpg
10 go'e om Halsnæs Lilleskole
1) "Lærer eleverne lige så meget som i en folkeskole?"
Ja, og på nogle måder mere. Forstået på den måde, at eleverne får mulighed for at bruge flere sider af sig selv, end man traditionelt set gør på en folkeskole. Hos os lægger vi blandt andet stor vægt på at give børnene sociale redskaber, så de selv kan løse konflikter og behandle hinanden på en god måde. Børnene lærer også en masse om naturen, fordi vi ofte flytter undervisningen udendørs.
2) "Har eleverne samme fag som i folkeskolen?"
Ja, for vi følger folkeskolens såkaldte 'trinmål', ligesom vi følger den timefordelingsplan, man bruger i folkeskolen. En elev i 4. klasse har altså lige så mange historietimer, som en elev i 4. klasse på en folkeskole. Men timerne ligger måske anderledes, for vi kan sagtens finde på at arbejde med historie i en hel uge.
3) "I skolens værdier står der, at I lægger stor vægt på projektorienteret undervisning. Hvad vil det sige?"
Det betyder, at vi gerne vil have, at vores elever bliver gode til at få gode ideer og føre dem ud i livet. Et projekt kan være alt fra at lave en avis, over et venskabsprojekt med en klasse i Afrika, til at opføre en teaterforestilling. Eleverne her på skolen er i højere grad end i folkeskolen medansvarlige for at skabe projekterne fra bunden. Det tror vi er en vigtig kompetence.
4) "Der står på hjemmesiden, at skolen både er til krop og hoved - hvad mener I med det?"
Vi tror på, at børn, der har mulighed for at bevæge sig og bruge deres krop, lærer bedre og bliver bedre til at omsætte viden til noget, de kan bruge. Man ved fra forskning, at det er i pauserne, børnene lærer noget. Det er her tingene falder på plads eller ikke falder på plads. Derfor prioriterer vi bevægelse højt. Men det handler også om, at vi gerne vil have legen og den kropslige kreativitet ind i undervisningen. For eksempel kunne børnene sagtens lave matematik på en trampolin her.
5) "Lilleskolen går kun til 7. klasse. Hvor går eleverne hen efter 7. kl. ?"
Lige nu fortsætter de enten for lokale folkeskoler eller på andre friskoler i området som f.eks. DAS i Hillerød eller Rørvig friskole. Men Bestyrelsen arbejder på at etablere 8. og 9. klasse på Halsnæs Lilleskole så eleverne ikke behøver at skifte skole midt i det hele.
6) "Står der en religiøs eller politisk organisation bag skolen?"
Nej, skolen er fuldstændig uafhængig. De eneste, der står bag, er forældrene.
7) "Lilleskolen ligger i Torup ved den økologiske landsby - er lilleskolen en del af økobyen?"
Nej, det er den ikke. Selvfølgelig har vi et samarbejde og et samvær med landsbyen. Men vi er en selvejende og uafhængig institution.
8) "Hvilke typer familier har deres barn på lilleskolen, og hvor kommer de fra?"
Der kommer mange forskellige børn fra mange forskellige typer af familier. Det, der kendetegner de familier, der vælger denne lilleskole, er at de ønsker en anden form for skolegang, end den folkeskolen tilbyder. De ønsker en skolegang, hvor det enkelte barn bliver set som det, det er og en skole hvor man som forælder har mulighed for at deltage i sit barns skolegang.
9) "Er det anderledes at være forældre på Lilleskolen end på en folkeskole?"
Ja, det er meget anderledes. På den måde at det både er en ret og en pligt at være med i skolens liv, når man er forælder til et barn på skolen. Det betyder, at man deltager i nogle arbejdsdage, hvor man tager sig af skolens bygninger og 1-2 gange om året er man med i skoledagen. Men det betyder også, at man har glæden af at kende alle de børn, som ens barn går i skole med. Og man har mulighed for at støtte sit barn i hverdagen, hvis det har lyst eller behov for det.
10) "Jeg er stadig nysgerrig - hvordan kommer jeg videre?"
Hvis du har fået lyst til at høre mere eller lyst til at komme ud og besøge os, så er du hjertelig velkommen til at kontakte viceskoleleder Jakob Feilberg Olsen (47 98 88 83 / 21 30 74 74), så kan vi aftale et møde.