Spring til indhold

REGLER OG POLITIKKER

Vi tror generelt på samtalen og dialogen som bedste løsningsmodel på konflikter. Alligevel har vi formuleret nogle regelsæt eller politikker, der anviser, hvordan vi i fællesskab har besluttet, at vi agerer i skolefællesskabet. 

EVALUERING OG TILSYN

For at sikre en løbende udvikling og vedligeholdelse af skolens pædagogiske arbejde, evalueres Lilleskolens virke på flere planer.

Der er knyttet en ekstern tilsynsførende til skolen som hen over året deltager i undervisningen og har samtaler med ledelse og personale. 
Der er udarbejdet en evalueringsplan, som beskriver, hvordan der arbejdes med den interne evaluering af undervisningen på Halsnæs Lilleskole.  
Der foretages jævnligt undervisningsmiljøundersøgelser (UVM) for at evaluere elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Forældre, der har valgt en fri grundskole har et medansvar for deres barns skolegang og undervisning. Forældrekredsen er derfor ligeledes forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning.

Læs mere om de enkelte tilsyn og evalueringer ved at klikke ind i menuen til venstre.

Ekstern tilsynsførende

Halsnæs Lilleskole har ved generalforsamlingen d. 27/8 2020 valgt ekstern tilsyn ved tilsynsførende, Laura Lundager Jensen, for en 4-årig periode.

Download den tilsynsførendesrapport for skoleåret 21/22 her

Download den tilsynsførendes rapport for skoleåret 2020/21 her

Tidligere tilsynsførende, Malene Falck Christens, har udarbejdet den tilsynsførendes rapport, fra skoleåret 19/20. 

(På skolens ordinære generalforsamling den 1. april 2014 blev Malene Falck Christens valgt som ekstern tilsynsførende for en 4-årig periode og i 2018 blev hun genvalgt for en 2-årig periode.)

Download den tilsynsførendes rapport for skoleåret 2019/20 i pdf format her

Tilsynsrapport

Det er skolens formål at drive en lille skole “i overensstemmelse med friskoleloven og at give en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Det vil sige at eleverne som minimum skal lære det samme som jævnaldrende gør i folkeskolen. Det gør de også. Bare ikke på samme måde. Halsnæs Lilleskole lægger vægt på, at undervisningen er opsøgende og eksperimenterende, samt at den faglige indlæring sker ved brug af alle sanser. Derfor laver vi ofte tværfaglige projekter og længere fagforløb. Vi tager ofte ud i naturen eller i improviserede “undervisningsrum” for eksempel i den økologiske landsby, andre steder i Torup, Hundested eller Frederiksværk

Skolen har formuleret læreplaner, som undervisningen tager afsæt i.

De aktuelle lærerplaner kan downloades her som pdf

Evalueringsplan for undervisningen på Halsnæs lilleskole kan downloades her som pdf.

Evalueringsplan

I skolens evalueringsplan kan du læse hvordan vi på Halsnæs Lilleskole evaluerer elevernes udbytte af undervisningen.

Download evalueringsplan for 2017/18 her

APV

Download den seneste APV (arbejdspladsvurdering) her. Den er udarbejdet i 2019.

UVM

Den seneste Undervisningsmiljøundersøgelse er foretaget i skoleåret 21/22 (foråret 2022) kan downloades her: 

bh. klasse – 4. klasse

5. klasse – 9. klasse

Den forrige, som blev foretaget i 2016 kan downloades her:

0.-3. klasse

4.-7. klasse

Forældrenes tilsyn

Halsnæs Lilleskole er en fri grundskole. Som forælder, der har valgt en fri grundskole til dit barn, har du et medansvar for dit barns skolegang og undervisning. Forældrene på en fri grundskole udgør skolens forældrekreds. Forældrekredsen er forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning.

Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag og er som sådan ikke en kontrol, men netop et tilsyn dvs. mulighed for indsigt i lilleskolens drift og dagligdag.

Forældrenes tilsyn kan ikke overtages af den forældrevalgte tilsynsførende, dog skal forældrene ikke føre tilsynet som enkelt individ, men som samlet forældrekreds.

Som bestyrelse på Halsnæs Lilleskole ønsker vi hermed at gøre dig opmærksom på, hvordan du – sammen med de andre forældre – kan føre dette tilsyn.

Det kan du gøre ved:

– løbende at holde dig orienteret om, hvad der foregår på skolen via Nyhedsbrevet og andre udsendelser fra skolen.

– at besøge hjemmesiden. Her kan du bl.a. læse læreplaner og undervisningsplaner, samt plan for evaluering af skolens samlede undervisning.

– at følge tæt med i dit eget barns skolegang – og i klassens undervisning, trivsel ved at deltage i undervisningen, skole-/hjemsamtaler og forældremøder.

– at følge skolens samlede virksomhed i forbindelse med arrangementer på skolen

– møde op på årsmødet

– sørge for at deltage, som forventet, i arbejdsdage og være fredags-/tirsdags forældre.

– at forældrene altid kan søge yderligere information på skolen – hvis de har spørgsmål.

Skulle der opstå tvivl om kvaliteten af skolens undervisning bør du kontakte skolen i denne prioriterede rækkefølge:

den pågældende lærer

skolens leder

skolens bestyrelse

skolens forældrevalgte tilsynsførende

kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der varetager Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med de frie skoler

Vedtægter

Halsnæs Lilleskole er en selvejende uddannelsesinstitution med egne vedtægter.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Skoleleder: 40 22 85 33

Adresse

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk