Spring til indhold

SFO


Halsnæs Lilleskole har også en SFO; en Super Fed Ordning, som vi selv plejer vi at kalde den. SFOen åbner hver dag, når undervisningstiden slutter, og vi lukker kl. 16.30 (fredag dog kl 16). Skolen er desuden åben om morgenen fra kl. 7.30 til undervisningsstart kl. 8.15.

Der serveres hver dag et ambitiøst og økologisk eftermiddagsmåltid tilberedt af vores køkkenchef, Johannes, i samarbejde med børn fra skolen.

SFOen holder til i skolens klasselokaler og opholder sig meget gerne udenfor i vores fantastiske have, ved bålet, på multibanen eller i gården.

Vi prioriterer den frie leg meget højt, da vi oplever, at børn i hverdagen skal honorere mange krav. Vi vægter en levende og kreativ børnekultur, og vi tilbyder hver dag fastlagte aktiviteter, som børnene kan deltage i. 

De voksenstyrede aktiviteter i SFOen bygger ligesom skolens undervisning på et værdimæssigt fundament bestående af: udeliv, projektarbejde og social træning, hvorfor SFOen opleves som en naturlig fortsættelse af det, der sker i skoletiden.

SFOen er for alle elever på skolen.

SFOen holder lukket i skoleferierne, vi har dog sommer-SFO den sidste uge før skolestart fra kl. 8 til kl. 16.

Læs mere om vores værdier her.

Klubben


Klubben på Halsnæs Lilleskole er et eftermiddagstilbud til børnene i 4.- 6. klasse.

Klubben holder til i den bygning, som vi kalder Hønsehuset, og der er tilknyttet to voksne.

På vores børnemøder planlægges og udvikles mange ting i samarbejde med børnene, så de får ejerskab, og det bliver deres sted, hvor vi som voksne hjælper med at holde rammerne. Vi tager på ture ud af huset, holder aftenåbent med workshops, hvor forældrene underviser i snit en gang om måneden, og vi holder klubfest.

Klubbørn har altid lov til også at deltage i SFOens værksteder og aktiviteter.

Klubben har åben mandag – torsdag til kl. 16:30 (fra efterår 2022) og fredag til kl. 16:00.

Der er lukket i skoleferier og på helligdage. 
Klubbørn er dog velkomne til at deltage i sommer-SFOen den sidste uge i sommerferien inden skolestart.

Læs mere om vores værdier her.

FORÆLDRE PÅ LILLESKOLEN

Halsnæs Lilleskole bygger på et stort og vedholdende forældreengagement og er meget afhængig af den store indsats, som forældrene bidrager med. Forældrenes arbejde er også med til at styrke fælleskabet blandt skolens forældre, børn og medarbejdere. Forældreopgaver udnytter forældrenes kompetencer og engagement til at styrke og forbedre skolens fysiske rammer og pædagogiske projekter.  Der er en række opgaver, som forældrene på skolen er forpligtet til at varetage. Mange af opgaverne er nogle, som man på andre skoler har pedeller og rengøringsfolk til, men det at forældrene løser de opgaver på Halsnæs Lilleskole, har stor økonomisk og social værdi for fællesskabet omkring skolen.

Som forældre skal man:

–      Lægge 2 arbejdsdage pr. skoleår pr. forælder*
–      Være forældrehjælp i sfo´en/klubben en eftermiddag (12-16) pr. forældrepar.
–      Gøre rent på skolen i en af årets ferier

 *Der ligger fast 4 arbejdsdage om året, desuden kan man lægge sin arbejdsdag ved at deltage i en pædagogisk dag eller være deltagende i et af skolens råd og udvalg (klasseudvalg, forældre på tværs eller bestyrelsen) se nedenfor.

KLASSEUDVALG

Klasseudvalgets vigtigste opgave er at skabe nogle rammer omkring det sociale liv i klassen, hvor vi som forældre i fællesskab kan varetage vores børns trivsel på skolen. Hver klasse har et klasseudvalg, som består af mindst to forældrerepræsentanter

FORÆLDRE PÅ TVÆRS

Forældre på tværs er en sammenslutning af forældre fra alle skolens klasser, der arbejder med arrangementer og tiltag, der styrker fællesskabet og trivslen på skolen på tværs af klassetrin.

BESTYRELSEN

Som forældre er det muligt at blive valgt ind i skolens bestyrelse. Bestyrelsen på en friskole har ansvaret for den helt overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolens økonomi. Skolens ledelse har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene. I praksis arbejder bestyrelse, ledelse og skolens medarbejdere tæt sammen om at udvikle og vedligeholde skolens værdigrundlag, omgangstone, traditioner m.v.  

Valg til bestyrelsen sker på den årlige på generalforsamling.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Skoleleder: 40 22 85 33

Adresse

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk