Åbn Søgning

SELVHJULPNE BØRN

Vi tilrettelægger læring og leg, så alle får mulighed for at eksperimentere med og afprøve egen formåen. Selvstændige børn tager stilling, og vi tror på, at de kan.

ORGANISERING

Vi ved, at børn lærer forskelligt og i forskelligt tempo. Derfor har vi fokus på stærk dynamisk faglighed og planlægger gerne forløb på tværs af fag og alder.

UDELIV

Vi er ofte ude i naturen for at lære og for at afprøve læring og viden i praksis. Begrebet 'udeliv' rummer derfor både en pædagogisk metode og et fagligt indhold.

SOCIAL LÆRING

Vi lærer børnene, at det at være del af en gruppe indebærer, at du både kan modtage og bidrage, være med og imod samt turde sige til og fra.

BØRNESYN

Vi vægter det hele barns dannelse og uddannelse – væren, udfoldelse og udtryk.

KROP OG BEVÆGELSE

Vi arbejder med at skabe både udfordrende og kropsvenlige læringsformer. Vi tror på, at børn, der har lært at mærke sig selv, udvikler mod og virkelyst.

ELEVDEMOKRATI

Vi opdrager til demokrati og medborgerskab. Vi ønsker at inddrage lokalsamfundet i skolen og bidrager selv med deltagelse i lokale sammenhænge.

LÆRINGSUNIVERS

Vi prioriterer legen som uformelt læringsrum og arbejder på at skabe en levende, kreativ børnekultur i en reflekteret, pædagogisk ramme.

Læs mere

BØRN OG VOKSNE

Vi møder børn som ligeværdige og tror på, at alle ønsker at lære, samarbejde og deltage. Vi skaber tydelige rammer og skælder ikke ud. Vi lytter, spørger og guider.

Læs mere

OPTAGELSE

Hvis du er interesseret i Halsnæs Lilleskole som skoletilbud for dit/dine børn, så kan du ansøge om optagelse her.

Læs mere her

Bestyrelsen

Formand

Mette Hjorth Mikkelsen
3390 Hundested
40 44 67 01

Næstformand

Jakob Ghiassi Larsen
3390 Hundested
21 38 88 92

Kasserer

Gorm Nissen
3390 Hundested
24 96 02 60

Medlem

Søren Smidt-Jensen
3300 Frederiksværk
20 31 11 88

Medlem

Louise Alber
3390 Hundested
28731672

Medlem

Kenneth Tang Larsen
3390 Hundested
xxx

Medlem

Astrid Wodschow
3390 Hundested
25677448

1. suppleant

Louise Cohn
3390 Hundested
xxx

2. Suppleant

Mikkel Harder Palmbo
3390 Hundested
20 98 85 46

3. Suppleant

Kristoffer Ewald Augustesen
3390 Hundested
60 77 19 24