Åbn Søgning

Halsnæs Lilleskole i en Coronatid

Som alle andre i denne tid, skal vi på Halsnæs Lilleskole, overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til 
Covid-19. 

September 2021: 

Fremover er det kun den smittede selv og børn med symptomer, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, og så længe de ikke udviser symptomer eller er testet positive, kan de blive i skole, daginstitution og fritidstilbud, oplyser sundhedsstyrelsen. Seneste retningslinjer er præciseret 20. september dog uden større betydning i forhold til vores tidligere fortolkning.

Efter den brede politiske aftale den 10. juni, om yderligere udfasning af restriktioner, er der nu næsten ingen covid-19 restriktioner på skolerne. Man må blande klasser, lave holddeling, tage på lejrtur, som man ønsker – og der er ingen afstandsbegrænsning. Der er stadig et ledelsesarbejde at gøre i forbindelse med opsporing af nære kontakter og anbefale, at nære kontakter blandt børn, personale mv. bliver testet - først med test så hurtigt som muligt, og dernæst igen med pcr-test på 4. og 6. dagen efter den sidste kære kontakt med den smittede. Det er kun børn under 3 år der ikke anbefales at blive testet. Færdigvaccinerede samt børn der er tidligere smittede (indenfor de seneste 12 måneder), behøver ikke tage testen hurtigst muligt, men skal bare testes på 4. og 6. dagen. Børn som ikke bliver testet som anbefalet, opfordres til at bive hjemme i isolation i 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Alle børn og voksne i en stamklasse eller på et hold er per definition nære kontakter til en smittet.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende sin hjemmeside med relevant information, fx diverse spørgsmål og svar, retningslinjer, lovgivning og breve fra ministeriet, genåbning og test – og der er ligeledes adgang til hotline.

Retningslinjerne fra 10. september er blevet præciseret flere gange (senest 20. sep.) i forhold til håndtering af smittetilfælde og er tilgængelige herunder; 

Uvm.dk/corona

Nedenstående vejledning er ligeledes opdateret i dag 6. september. I vejledningen er der under punkt 5 linket til Sundhedstyrelsens mange andre vejledninger; Vejledning om smitsomme sygdomme, forebyggelse af smittespredning, opsporing af nære kontakter mm.

Vejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds, undervisnings- og uddannelsesområdet.

Yderligere relevante links;

Coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelse for patientsikkerhedI den nye bekendtgørelse fra 1/8 2020 står følgende:

” Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner komme tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020.

 Med dem bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen, på valgfagsholdet eller lignende, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Elever og kursister skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer. Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

 Udgangspunktet bør ifølge retningslinjerne stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Men man kan lokalt fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet eller lignende, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.”

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads


Her ligger vores aktuelle skriv om hvordan vi som skole forholder os til og overholder gældende retningslinjer:

1) Corona-instruks - i tilfælde af Covid-19 på Halsnæs Lilleskole.

2) Covid-19 og familiegrupper/lejrskoler.

3) brev om mundbind.