Åbn Søgning

Skolepenge

Skolens bestyrelse fastsætter hvert år skolepengetaksterne.
Fra januar 2017 gælder følgende takster:

bh. kl.-3. kl:

Skolepenge: 1315,- kr. pr. måned i 11 måneder
SFO-betaling:   900,- kr. pr. måned i 11 måneder
Søskendemoderationer:
(besparelse på skolepenge
  951,- kr. pr. måned, hvis tilmeldt SFO
ved søskendebørn)   591,- kr. pr. måned, hvis ej tilmeldt SFO

4. kl.-5. kl:
Skolepenge: 1915,- kr. pr. måned i 11 måneder         
Klubbetaling:   600,- kr. pr. måned i 11 måneder       
Søskendemoderationer:
(besparelse på skolepenge
ved søskendebørn)
  861,- kr. pr. måned i 11 måneder

6. kl.-7. kl - 8 kl.:
Skolepenge: 2115,- kr. pr. måned i 11 måneder        
Klubbetaling:   375,- kr. pr. måned i 11 måneder
Søskendemoderationer:
(besparelse på skolepenge
ved søskendebørn)
  951,- kr. pr. måned i 11 måneder

Depositum
Der skal betales et depositum på 6.500 kr., inden man starter på skolen. 
Depositummet får man tilbage, når barnet holder op på skolen.
Der er 3 måneders opsigelse.

Friplads tilskud
Det er muligt at søge fripladstilskud fra skolen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontoret.
post@halsnaesskolen.dk
47 98 88 83