Åbn Søgning

SELVHJULPNE BØRN

Vi tilrettelægger læring og leg, så alle får mulighed for at eksperimentere med og afprøve egen formåen. Selvstændige børn tager stilling, og vi tror på, at de kan.

ORGANISERING

Vi ved, at børn lærer forskelligt og i forskelligt tempo. Derfor har vi fokus på stærk dynamisk faglighed og planlægger gerne forløb på tværs af fag og alder.

UDELIV

Vi er ofte ude i naturen for at lære og for at afprøve læring og viden i praksis. Begrebet 'udeliv' rummer derfor både en pædagogisk metode og et fagligt indhold.

BØRNESYN

Vi vægter det hele barns dannelse og uddannelse – væren, udfoldelse og udtryk.

KROP OG BEVÆGELSE

Vi arbejder med at skabe både udfordrende og kropsvenlige læringsformer. Vi tror på, at børn, der har lært at mærke sig selv, udvikler mod og virkelyst.

ELEVDEMOKRATI

Vi opdrager til demokrati og medborgerskab. Vi ønsker at inddrage lokalsamfundet i skolen og bidrager selv med deltagelse i lokale sammenhænge.

LÆRINGSUNIVERS

Vi prioriterer legen som uformelt læringsrum og arbejder på at skabe en levende, kreativ børnekultur i en reflekteret, pædagogisk ramme.

Læs mere

BØRN OG VOKSNE

Vi møder børn som ligeværdige og tror på, at alle ønsker at lære, samarbejde og deltage. Vi skaber tydelige rammer og skælder ikke ud. Vi lytter, spørger og guider.

Læs mere

OPTAGELSE

Hvis du er interesseret i Halsnæs Lilleskole som skoletilbud for dit/dine børn, så kan du ansøge om optagelse her.

Læs mere her

 

Find Halsnæs Lilleskole

 

 

Halsnæs Lilleskole på Facebook