Åbn Søgning

SELVHJULPNE BØRN

Vi tilrettelægger læring og leg, så alle får mulighed for at afprøve og eksperimentere med deres egne kræfter. Selvstændige børn tager stilling, og vi tror på, de kan

ORGANISERING

Vi ved, at børn lærer forskelligt og i forskellige tempi. Derfor har vi fokus på stærk dynamisk faglighed og planlægger gerne forløb på tværs af fag og alder

UDELIV

Vi benytter naturen som lærings- arena og arbejder med ”hands on” og ”minds on”. Begrebet UDELIV refererer derfor til pædagogisk metode OG fagligt indhold

SOCIAL LÆRING

Vi lærer børnene, at det at være del af en gruppe indebærer, at du både kan modtage og bidrage, være med og imod samt turde sige både til og fra

BØRNESYN

Vi vægter det hele barns dannelse og uddannelse - væren, udfoldelse og udtryk

KROP OG BEVÆGELSE

Vi arbejder med at skabe både udfordrende og kropsvenlige læringsformer. Vi tror på, at børn der har lært at mærke sig selv udvikler mod og virkelyst

ELEVDEMOKRATI

Vi opdrager til demokrati og medborgerskab. Vi ønsker at inddrage lokalsamfundet i skolen og bidrager selv med deltagelse i lokale sammenhænge

Indskrivning på klasseliste

Find indmeldelses formular her hvis du ønsker at indskrive dit barn på en klasseliste

indskrivning

LÆRINGSUNIVERS

Vi prioriterer legen som uformelt læringsrum og arbejder på at skabe en levende, kreativ børnekultur i en reflekteret pædagogisk ramme

Læs mere

BØRN OG VOKSNE

Vi møder børn som ligeværdige og tror på, at alle ønsker at lære, samarbejde og deltage. Vi skaber tydelige rammer og skælder ikke ud. Vi lytter, spørger og guider

Læs mere


Find Halsnæs Lilleskole